เว็บไซต์ www.bestthaitravel.com  จัดทำขึ้นโดย คุณสมพงษ์ อินทวงค์ ซึ่งผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ให้บริการ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมายาวนานกว่า 30 ปี สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังการให้บริการ ที่มีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องบน Social network ของเรา www.facebook.com/BestThaiTravel   ในการเดินทางทุกครั้ง เรามีการประสานงาน และอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และการเดินทางท่องเที่ยวที่ราบรื่น ด้วยการวางแผนอย่างดี

รถที่ให้บริการทุกคัน ได้จดทะเบียน ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้อง จากกรมการขนส่งทางบก และไม่เคยมีประวัติการประสบอุบัติเหตุในการให้บริการ ตัวถังรถออกแบบมาอย่างดี ถูกหลักกฎหมาย และมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสภาพ ของรถเช่าได้ทุกครั้ง ก่อนการเดินทาง  และผู้เช่ารถสามารถนำทะเบียนรถที่จะเช่า ไปตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบก ก่อนการเดินทาง เพื่อยืนยันเบื้องต้น ว่ารถเช่าคันดังกล่าวจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจริง ขาดต่อภาษีรถประจำปีหรือไม่ ถ้าหากขาดต่อภาษีรถประจำปีก็แสดงว่ารถคันนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพรถก่อนต่อภาษี เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารไม่ประจำทางทุกคัน โดยเฉพาะรถบัสเช่า และรถตู้เช่า ต้องตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง

คุณสมบัติของคนขับรถ ได้ผ่านการสอบจากกรมการขนส่งทางบกได้รับใบอนุญาตขับรถให้ตรงประเภท สำหรับรถบัสเช่าของเรา ผู้ขับขี่ได้รับใบอนุญาตขับรถรถบัส 2 ชั้น ที่สามารถจุคนตั้งแต่ 20 คนขึ้น ตามประเภทรถบัสเช่าที่ให้บริการ เป็นใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2,3 และ 4 เท่านั้น

ในการเดินทางทุกครั้งเราจะแนะนำแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับเวลาการเดินทาง และสมรรถณะของคณะเดินทาง ไม่ให้โปรแกรมแน่นและเหนื่อยจนเกินไป จากแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่ท่านจัดไว้เอง เราจะให้คำแนะนำและจัดสรรค์โปรแกรมใหม่ให้แต่ละสถานที่นั้นเหมาะสมกับระยะทางและระยะเวลาที่เดินทางให้ได้ท่องเที่ยวอย่างคุมค่าและปลอดภัยมากที่สุด ในการเดินทางเราสามารถให้บริการทั้งการเดินทางกลางวัน และการเดินทางกลางคืน แต่แนะนำการเดินทางในเวลากลางวันซึ่งจะปลอดภัยมากกว่า หากในกรณีจำเป็นที่ต้องมีการเดินทางในเวลากลางคืน เราจะมีการกำหนดสถานที่และระยะเวลาให้คนขับได้หยุดพักรถและผ่อนคลายอิริยาบถ และมีคนขับเสริมผลัดเปลี่ยนกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึั้น หากใช้ระยะเวลาขับรถเกิน 4 ชั่วโมง จะมีการหยุดพักอย่างน้อย 30 นาทีซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 103 ทวิ) ในกรณีที่เดินทางไกลต้องขับรถติดต่อกันเกินกว่า 4 ชั่วโมง จะมีบริการจัดคนขับรถที่มีประสบการณ์ไว้อย่างน้อย 2 คน เพื่อคอยผลัดเปลี่ยนกันขับ แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องมีคนขับรถเพียงคนเดียว จะมีการหยุดพักรถให้คนขับได้พักผ่อนอย่างน้อยที่สุดครึ่งชั่วโมง จึงจะเดินทางต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ข้อควรปฏิบัติสำหรับลูกค้าเพื่อความปลอดภัยระหว่างเดินทาง ตลอดระยะเวลาเดินทาง มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ บนรถมีเครื่องหมาย เตือนผู้โดยสารระมัดระวัง และปฎิบัติตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งระหว่างการเดินทางอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เราจะแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนใส่ใจ ดู และ คอยหมั่นสังเกตการณ์ระหว่างการเดินทาง เพื่อหากมีความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น จะได้ระมัดระวังได้อย่างทันท่วงที ผู้ให้บริการขับรถมีบทบาทสำคัญในการเดินทางทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการเดินทาง ไม่ควรเร่ง ให้ขับรถเร็วเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ทันเวลา ผู้ให้บริการขับรถควรได้นอนหลับพักผ่านอย่างเต็มที่จะได้ไม่ง่วงถึงขั้นหลับใน และในขณะเดินทางหากสังเกตเห็นอาการของคนขับ ว่าอ่อนล้าหรือ มีอาการง่วง ให้เปลี่ยนคนขับหรือ ให้หยุดพักผ่อนในจุดพักรถที่ปลอดภัย อย่าชักชวนคนขับดื่มเหล้า อย่าเกรงใจหากคนขับ ขับรถฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ ขับรถประมาณเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต้องบอกกล่าวตักเตือนขอความร่วมมือให้ขับรถดี ๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนรถ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง พบเห็นรถโดยสารไม่ปลอดภัย โทรแจ้ง 1584

ใส่ความเห็น